Data wydarzenia: -

VI KONKURS na WYDZIAŁOWY BUDŻET DYDAKTYCZNY - zgłaszanie projektów

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022!

Konkurs, zorganizowany na wzór budżetu obywatelskiego, skierowany jest do całej społeczności naszego Wydziału (pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników administracji, doktorantów i studentów) – osób, które mają pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz polepszenie warunków studiowania w Collegium Maius.

Zgłaszany projekt dotyczyć może wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, np. programów studiów, warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji, działań projakościowych itp.

Liczy się innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także jak najszerszy krąg odbiorców proponowanego rozwiązania.

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu w kwocie 8 000 zł.

Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe.

Projekt powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza on-line od 27 kwietnia do 18 maja br.: https://forms.office.com/r/h3R0Kdf70a

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań zaplanowanych na rok akademicki 2022/2023,
  • kosztorys (projekty zostaną poddane ocenie również pod kątem możliwości ich realizacji zgodnie z procedurami wydatkowania środków finansowych obowiązującymi na UAM),
  • plakat prezentujący założenia projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch etapach:

  1. Komisja konkursowa, w skład której wchodzi Dziekan i prodziekani, wybierze projekty poddane później pod głosowanie.
  2. W wyniku powszechnego głosowania (cała społeczność Wydziału) wyłoniony będzie zwycięski projekt, który zostanie przedstawiony podczas czerwcowego Dnia Dydaktycznego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.