Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla dra Arkadiusza Krawczyka za książkę "Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu"

Nagroda dla dra Arkadiusza Krawczyka za książkę Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu.

Dr Arkadiusz Krawczyk, absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, zdobył główną nagrodę w X edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych opublikowaną w roku 2021, której autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs organizowany jest corocznie przez Oddział PAN w Poznaniu. Nagrodzona praca to rozprawa doktorska, opublikowana w Wydawnictwie Naukowym UAM pod tytułem Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu. Promotorką rozprawy była prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska.