Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z bułgarskich uniwersytetów

W pierwszym tygodniu kwietnia bieżącego roku Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM gościł przedstawicielki Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Uniwersytetu św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii: profesor Dijanę Petkową – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i projektowej, kierowniczkę Katedry komunikacji, public relations i reklamy oraz profesor Andreanę Eftimową. Naszym gościem był także profesor Jordan Eftimov, wykładowca Nowego Bułgarskiego Uniwersytetu w Sofii, poeta i krytyk literacki.

Wizyta odbyła się w ramach mobilności założonych w międzynarodowym projekcie Innovative education in humanitarian and social science through digital transformation and modernization of educational programmes (projekt finansowany ze środków UE w ramach programu operacyjnego Nauka i edukacja na rzecz inteligentnego rozwoju 2014-2020), w którym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z trzech strategicznych partnerów zagranicznych (obok Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach i Uniwersytetu w Pitesti). Delegacja została podjęta przez władze wydziału: dziekana – profesora Tomasza Mizerkiewicza, prodziekana ds. nauki – profesora Jerzego Borowczyka, prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej – profesor Krystynę Pieniążek-Marković oraz prodziekana ds. studenckich i kształcenia – profesora Krzysztofa Skibskiego. Odbyło się również kilka spotkań roboczych z przedstawicielami Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w osobach profesor Joanny Rękas (pełnomocnik dyrektora ds. dydaktycznych IFS), profesor Natalii Długosz, doktor Adriany Kovachevej, a także z kierującą Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa IFP profesor Agnieszką Kulą. Głównym tematem, a zarazem celem rozmów była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w procesie dydaktycznym, poszukiwanie innowacyjnych modeli dydaktyki akademickiej oraz poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dalszej współpracy.