Data publikacji w serwisie:

Wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską 2022

Na Radzie Dziekańskiej 1 marca 2023 roku ogłoszono wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską za rok 2022.

Jury obradowało w składzie: prof. UAM dr hab. Agata Firlej, prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Marcin Jauksz, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula, prof. UAM dr hab. Romana Łapa, prof. UAM dr hab. Maciej Parkitny, prof. UAM dr hab. Piotr Stępień, prof. UAM dr hab. Anna Śliwińska, prof. UAM dr hab. Jan Galant (przewodniczący).

Na konkurs napłynęły 22 prace (17 literaturoznawczych, 4 językoznawcze oraz 1 rozprawa zakwalifikowana do kategorii prac ogólnohumanistycznych). Po pełnych pasji, ożywczych i śmiałych dyskusjach nad zgłoszonymi pracami Jury ustaliło następujący werdykt:

W kategorii prac literaturoznawczych

Nagrodę specjalną imienia profesora Jarosława Maciejewskiego przyznano Martynie Olejniczak za pracę Zan jako epistolograf (promotorem pracy był prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk).

Cztery równorzędne wyróżnienia zdobyły:

  • Zofia Paetz za pracę Dramat widzialności - strategie deskryptywne w prozie Andrzeja Stasiuka w kontekście nowych badań nad opisem (promotorem pracy był prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz),
  • Agata Knopik za pracę Ludzie i zwierzęta. Panowanie i/czy wspólnota losu? Wybrane przykłady z literatury staropolskiej i oświeceniowej (promotorką pracy była prof. dr hab. Barbara Judkowiak),
  • Sara Małecka za pracę Bóg - człowiek - dziecko. Tajemnica wcielenia w dziele medytacyjnym Marcina Hińczy "Dziecię Pan Jezus" (promotorem pracy był prof. dr hab. Grzegorz Raubo),
  • Irmina Bloch za pracę Poetyka doświadczenia fotograficznego w polskiej literaturze najnowszej. Wybrane przykłady (promotorem pracy był dr Krzysztof Hoffmann).

III nagrodę otrzymała Karolina Król za pracę zatytułowaną Recepcja Tomasza Manna w twórczości Czesława Miłosza (promotorką pracy była prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera).

II nagrodę otrzymała Kamila Berthold za pracę: Dzieci dotknięte historią. Lektura traumatycznych obrazów w literaturze polskiej XX i XXI wieku (promotorką rozprawy była prof. UAM dr hab. Beata Przymuszała).

I nagrodę zdobyła Iga Jewiarz za rozprawę zatytułowaną Opór unitów podlaskich jako ogniwo tradycji irredentystycznej w zbiorze opowiadań Stefana Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki, wrony" (promotorem pracy był prof. UAM dr hab. Marek Wedemann).

W kategorii prac językoznawczych

I nagrodę otrzymał Mateusz Rybarski za pracę pod tytułem Neologizmy słowotwórcze w Obserwatorium Językowym UW (na materiale haseł opracowanych do lutego 2022 roku) (promotorką pracy była prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska).

W kategorii prac ogólnohumanistycznych

Nagród nie przyznano.

Grand Prix Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską za rok 2022 zdobyła Lidia Ranke za pracę zatytułowaną Emancypacja i rozkosz. Polski dyskurs pornograficzny na wybranych przykładach literatury popularnej (promotorem pracy był prof. dr hab. Przemysław Czapliński).

Gratulujemy Autorkom i Autorom oraz Promotorkom i Promotorom nagrodzonych prac!