Data publikacji w serwisie:

Językoznawcy z WFPiK współtwórcami nagrodzonego projektu

Prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek i prof. UAM dr hab. Karolina Ruta-Korytowska (Instytut Filologii Polskiej UAM) uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, które jest z dużym powodzeniem rozwijane jako projekt „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”. Kolejny etap tych zintegrowanych działań został właśnie wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd”.

Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Najlepszych wybierała kapituła złożona z przedstawicieli redakcji PAP, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP. Projekt „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania” został wyróżniony w kategorii duże miasta.

W zakresie wprowadzania prostego języka w komunikacji oficjalnej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Urząd Miasta Poznania i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe współpracują od pięciu lat. Efektem dobrze prowadzonych prac są nie tylko szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje językowe urzędników, ale przede wszystkim specjalna baza tekstów urzędowych i wyposażony w sztuczną inteligencję program „Proste Pismo”, który wspomaga pracowników UMP w doskonaleniu komunikacji oficjalnej. To głównie dzięki temu programowi projekt dotyczący prostego języka został doceniony w konkursie samorządowym.

Dzięki współpracy UAM ‒ UMP ‒ PCSS prowadzone są na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia podyplomowe „Prosty język w instytucjach publicznych”. Kolejni absolwenci tych studiach odbiorą dyplomy podczas podsumowującej konferencji 8 czerwca 2024 roku.

Warto dodać, że program „Proste Pismo” będzie prezentowany 10 czerwca 2024 r. na Politechnice Warszawskiej na kongresie „Nauka dla społeczeństwa” (https://nauka-dla-spoleczenstwa.pl/). Autorami wdrożenia są prof. UAM Jarosław Liberek i dr inż. Tomasz Hoffmann z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Logotyp miasta Poznań