Data publikacji w serwisie:

Ukraina 2022-2023: relacja z otwarcia

W rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę, 24 lutego, Prorektor UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz Dziekan WFPiK prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz otworzyli Dni Ukraińskie oraz wystawę "Ukraina 2022-2023" prezentującą zdjęcia autorstwa Marcina Staniewskiego.

Wystawa oraz program wydarzeń towarzyszących zostały przygotowane przez dr Urszulę Kowalską-Nadolną i mgr Joannę Brodniewicz z Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM we współpracy z Fundacją Barak Kultury i Teatrem Polskim w Poznaniu.

Na otwarciu gościliśmy również:

  • Panią Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Annę Jelińską,
  • Panią Joannę Kempę z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania,
  • Panią Lubov Krupnyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie,
  • Panią dr Tetianę Mykhailovą z Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
  • Pana Marcina Staniewskiego, autora zdjęć pokazanych na wystawie,
  • Pana Przemysława Prasnowskiego, Prezesa Fundacji Barak Kultury,
  • Pana Mateusza Gruchota, koordynatora ds. marketingu Fundacji Barak Kultury

oraz przedstawicieli ośmiu uczelni ukraińskich z: Chersonia, Charkowa, Kijowa, Humania, Słowiańska, Łucka i Perejasławia.

Tego dnia w holu Collegium Maius można było wziąć również udział w happeningu polsko-białorusko-ukraińskiej Grupy Sienkiewicza 8 pt. "Maskownice".

Na koniec wydarzenia zebrani zostali poczęstowani zupą - taką, jaka jest gotowana dla osób z Punktu Pomocy Ukrainie przy ul. Ratajczaka 20. Zupę przygotowała restauracja wegeteriańska Nadzieja z ul. Zwierzynieckiej 3.

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom Dni Ukraińskich! Wystawę zdjęć "Ukraina 2022-2023" można oglądać w holu głównym Collegium Maius do 14 marca. Pozostałe lokalizacje i terminy można znaleźć tutaj.