Data wydarzenia:

Akcja Żonkile – 80. rocznica powstania w getcie warszawskim

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Muzeum Polin, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu, Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, Centrum Myśli Janusza Korczaka, Fundacja Barak Kultury oraz Koło Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet” zaprasza do wzięcia udziału w obchodach 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia br. w Collegium Maius.

Program wydarzenia:

Godz. 10.30:
– otwarcie obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawski przez Dziekana WFPiK prof. Tomasza Mizerkiewicza, Hol Główny Collegium Maius.

Godz. 10.45:
– otwarcie wystaw o getcie warszawskim (Muzeum Polin) i o udziale Żydów z Poznania i Wielkopolski w żydowskim ruchu oporu (Stowarzyszenie Miasteczko Poznań), Hol Główny Collegium Maius,
– otwarcie wystawy Marek Edelman. Człowiek niepokorny 1919-2009 (Muzeum Polin), Pasaż Vrtela-Wierczyńskiego,
– otwarcie wystawy publikacji o powstaniu w getcie warszawskim, Wypożyczalnia Biblioteki WFPiK.

Godz. 11.00:
– prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany – miniwykład o powstaniu w getcie, Sala Kuraszkiewicza.

Godz. 11.15-14.15, Sala Kuraszkiewicza:
– Wspólne czytanie poezji, prozy, wspomnień o getcie warszawskim.

Zdążyć przed Panem Bogiem – pokaz animacji (18 min.).

– „Wyjść z getta” (Marek Edelman, Józef Hen, Piotr Graff, Katarzyna Meloch) – prezentacja multimedialna (reż. Dorota Latour) - prezentację można również obejrzeć pobierając kod QR, a także na YouTubie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Zapraszamy wszystkich do stanowiska Żonkile znajdującego się w holu głównym. Będzie można tam samodzielnie złożyć lub otrzymać papierowego żółtego żonkila – symbol powstania w getcie warszawskim.

Barak Kultury:

Godz. 16.00:
– projekcja filmów o getcie warszawskim:

  • „Zdążyć przed Panem Bogiem” – animacja (scen. Agnieszka Matan, Muzeum Polin, 18 min.),
  • „Wyjść z getta” (Marek Edelman, Józef Hen, Piotr Graff, Katarzyna Meloch) – prezentacja multimedialna (reż. Dorota Latour),
  • „Będę pisać” (scen. i reż. Marta Ejchart, Artur Mikulski, Muzeum Polin, 10-12 lat, 15,14 min.),
  • „Muranów. Dzielnica Północna” (realiz. Łukasz Kamil Kamiński, 14+, Muzeum Polin, 25,46 min.),
  • „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” (reż. Kama Veymont, Muzeum Polin, 29,41 min.).
Godz. 18.00:
– „Wokół Zdążyć przed Panem Bogiem. Spotkanie z Hanną Krall i Mariuszem Szczygłem – Audytorium Muzeum Polin, streaming.

Zapraszamy!