Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa "Milczenie awangardowe"

20 i 21 listopada na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w ramach programu „Diamentowy Grant”, którego kierowniczką jest mgr Iga Skrzypczak, odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa MILCZENIE AWANGARDOWE współorganizowana przez Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM oraz Zakład Antropologii Literatury IFP UAM (do komitetu organizacyjnego należą: Prorektor UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik, dr hab. Sylwia Panek i dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska).

Pomimo coraz większej popularności humanistycznych badań nad milczeniem, związana z nim refleksja teoretyczna w literaturze polskiej koncentruje się przede wszystkim na romantycznym, powojennym oraz ponowoczesnym wymiarze braku słowa. Stosunkowo mało opisane pozostaje wykorzystanie tej kategorii w twórczości awangardzistów, w której dochodzi do istotnego przełomu w sposobie jej wykorzystania. Podobnie jak w przypadku chociażby muzyków (np. w twórczości Johna Cage’a), milczenie pozostaje immanentnym elementem dzieł, ujawniającym się na różne sposoby w indywidualnych idiomach twórczych. Podczas konferencji zaprezentują się wybitni badacze i badaczki, którzy swoimi ciekawymi referatami dopełnią literacką historię tego pojęcia oraz opiszą dokonania awangardzistów ujętych w tej perspektywie.

Serdecznie zapraszamy do Salonu Mickiewicza pod Kopułą, nie tylko miłośników awangardy!

Program obrad dostępny jest tutaj.

Konferencja finansowana jest ze środków budżetowych na naukę w latach 2020-2024, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI2019 0166 49: „Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotycznej-strukturalnej”.