Data wydarzenia:

Nexus Philologorum: Czeska literatura fantastyczna pod naciskiem socjalizmu i globalizmu

Szanowni Państwo,
w imieniu Wydziałowego Zespołu ds. współpracy międzynarodowej serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Nexus Philologorum – Międzynarodowe spotkania filologiczne.

Tym razem będziemy gościć czeskiego pisarza science fiction Leoša Kyšę (pseudonim František Kotleta) oraz tłumaczkę jego powieści na język polski dr Ilonę Gwóźdź-Szewczenko.

Czas i miejsce: czwartek 17 marca br. o godz. 10:00 na MS Teams

Czeska literatura fantastyczna pod naciskiem socjalizmu i globalizmu

Literatura fantastyczna zawsze znajdowała się w Czechach w dość skomplikowanym położeniu. W czasach socjalistycznych właściwie w ogóle się nie ukazywała. Oficjalną zgodę na publikowanie swoich utworów science fiction otrzymywali pojedynczy autorzy i to w drodze wyjątku. Oczywiście pierwszeństwo przyznawano zadeklarowanym sowieckim autorytetom. Z kolei po upadku ustroju w roku 1989 gorączkowo tłumaczono i wydawano zachodnią fantastykę, wcześniej zakazaną. W tle poczynań wielkich wydawnictw i zainteresowań mediów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zupełnie spontanicznie zaczęły powstawać pierwsze utwory współczesnej czeskiej sci-fi i fantasy. Na jakich osadzały się motywach i wzorcach? Jaką rolę w kształtowaniu się czeskiej fantastyki odegrała polska literatura tego gatunku? Jak aktualnie rozwija się czeska fantastyka?

Na te i wiele innych pytań odpowie Leoš Kyša, nauczyciel twórczego pisania w Wyższej Szkole Kreatywnej Komunikacji w Pradze i najpoczytniejszy w roku 2021 czeski pisarz sci-fi, wydający swoje utwory pod pseudonimem František Kotleta.

Do udziału w spotkaniu zaproszono także tłumaczkę powieści Kotlety Underground i Underground Revoluce na język polski – dr Ilonę Gwóźdź-Szewczenko, literaturoznawczynię, tłumaczkę (w tym m.in. koordynatorkę tłumaczeń audiowizualnych Przeglądu Filmowego Kino na granicy), adiunktkę w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Natalia Długosz, prof. UAM.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMwY2RiODQtNDU2Yi00Zjc3LTlhMjAtNzNhM2E3MzI3ZDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227f1cd47b-42c5-47b8-9e3e-f41224847670%22%7d