Data wydarzenia:

Ogólnopolskie Forum Studencko-Doktoranckie “zUAMizowani. Oblicza współczesnej animacji: innowacje, trendy, inspiracje”

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, Ośrodek studiów nad komunikowaniem im. McLuhana i Koło Filmoznawcze UAM serdecznie zapraszają na Ogólnopolskie Forum Studencko-Doktoranckie “zUAMizowani. Oblicza współczesnej animacji: innowacje, trendy, inspiracje”, które odbędzie się 17 maja br. (piątek) w Salonie Mickiewicza pod Kopułą Collegium Maius.

Program obrad można znaleźć tutaj.

Zapraszamy!