Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa "Różne mody i niewygody. Stroje w literaturze i sztuce XIX i XX wieku"

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM, Koło Naukowe „Cykliści & Findesiecliści” UAM oraz Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UWr zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Różne mody i niewygody. Stroje w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Konferencja odbędzie się 20–21 października 2023 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań).

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr,
 • dr hab. Michał Haake, prof. UAM,
 • prof.  Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM),
 • prof. Tomasz Sobieraj (UAM),
 • prof. Ewa Szkudlarek (UAM),
 • dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM,
 • dr Rozalia Wojkiewicz (UAM),
 • sekretarze konferencji: mgr Klaudia Ataman, mgr Krzysztof Prabucki (UAM), mgr Aleksandra Sikorska-Krystek (UAM).

Na zgłoszenia tematów wystąpień wraz ze streszczeniem oczekujemy do 30 czerwca 2023 roku. Abstrakty (do 250 słów) prosimy kierować drogą mailową na adres: pozlit@amu.edu.pl.

Wystąpienia powinny mieć charakter analityczno-interpretacyjny. Trudno będzie całkowicie uniknąć odniesień historyzujących czy systematyzujących, ale zależy nam na tym, aby nie stanowiły one zasadniczego tematu referatu.  Interesują nas przede wszystkim dzieła literatury i sztuki oraz sposób, w jaki interpretują one modę. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów bez podania uzasadnienia.

Opłata konferencyjna wynosi: 100 zł (materiały konferencyjne, napoje).

Proponujemy następujące obszary badawcze:

 • Obrazy mody w literaturze pięknej np. powieść polska 2. połowy XIX i początku XX w.: ujęcie realistyczne; moda a uwarunkowania społeczne i kulturowe; kod westymentarny; poszczególne elementy garderoby i ich zależność od ówczesnej mody; dodatki modowe (obuwie, kapelusze, woalki, rękawiczki, sztuczne kwiaty itd.), poetyckie obrazowanie mody (np. symboliczne znaczenia terminologii krawieckiej).
 • Zagadnienie koloru w modzie.
 • Rola korespondencji o modzie w czasopismach kobiecych (np. w „Kalinie”, „Tygodniku Mód i Powieści”, „Bluszczu”) – język, styl, zależność treści czasopism o modzie dla kobiet od materiałów obcych (głównie francuskich), wpływ na repertuar literacki.
 • Moda w dokumentach osobistych epoki (np. pamiętniki, wspomnienia, listy).
 • Wielkie postaci mody w literaturze i sztuce (kreatorzy, właściciele domów mody, krawcy).
 • Moda patriotyczna lat 60. XIX w. i jej artystyczne interpretacje.
 • Moda ugrupowań artystycznych, koterii, cyganerii.
 • Nurty, kierunki, style w modzie (np. ludomania, orientalizm, japońszczyzna, dandyzm).
 • Polski strój historyczny w realiach XIX w. (tu np. staropolskie inspiracje mody w powieściach XIX w., literatura jako odbicie pewnych wyobrażeń o epokach dawnych).
 • Ciemne i jasne oblicze kapitalizmu w modzie (np. zjawisko wykluczenia, elementy stroju eksponujące status materialny).
 • Wpływ osiągnięć technicznych 2. połowy XIX oraz początku XX w. na rozwój mody.
 • Moda jako narzędzie uwodzenia.
 • Symptomy nowoczesności w modzie czy moda jako przejaw nowoczesności.
 • Krytyka, parodia mody w literaturze i sztuce.
 • Moda jako element polityki płci (ubiór jako narzędzie transgresji).
 • Moda a konflikty zbrojne.
 • Moda a reklama.