Data publikacji w serwisie:

Znamy zwycięzcę konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022

22 czerwca podczas II Dnia Dydaktycznego Prodziekan ds. studenckich i kształcenia, prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski ogłosił zwycięzcę konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny 2022.

I miejsce w głosowaniu online zdobył projekt zgłoszony przez prof. UAM dr hab. Joannę Rękas , prof. UAM dr hab. Magdalenę Koch i prof. UAM dr hab. Annę Gawarecką pt. "Tkalnia Arachne". Tym samym pomysłodawczynie otrzymają 8000 zł na realizację projektu.

Jak czytamy w opisie projektu:

Celem projektu jest utworzenie w Collegium Maius Tkalni Arachne: miejsca, w którym wszyscy Studenci i Studentki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej będą się mogli nauczyć samodzielnego przygotowywania przędzy z surowej wełny oraz tkania na krosnach poziomych. Czesaniu wełny, snuciu przędzy, osnuwaniu krosna i tkaniu szali, chust, pledów etc. towarzyszyć będą jednoczesne warsztaty snucia opowieści z kręgu słowiańskich i bałkańskich tradycji folklorystycznych oraz literackich, zaktualizowanych i odczytanych przez pryzmat ponowoczesnych koncepcji arachnologicznych. Warsztaty prowadzone będą przez: prof. UAM dr hab. Joannę Rękas – folklorystkę oraz miłośniczkę i praktyczkę sztuki ludowej, prof. dr hab. Magdalenę Koch – badaczkę kulturowej historii kobiet na Bałkanach oraz prof. UAM dr hab. Annę Gawarecką – znawczynię współczesnych teorii i praktyk narracyjnych. Ich forma to warsztaty otwarte, zajęcia fakultatywne, AMU-PIE i EPICUR Blended-Learning Courses i in. Zdobywanie wiedzy teoretycznej, rozpoznanie arachnologicznych wątków w literaturze oraz nabywanie umiejętności praktycznych odbywać się będzie wyłącznie metodami warsztatowymi i zgodnie z założeniami nowej humanistyki spod znaku slow science (m.in. w duchu propozycji Isabele Strengers). Dzięki temu odtwarzana będzie specyfika sytuacji folklorystycznej – niezwykle trudnej do wytłumaczenia i nauczenia bez bezpośredniego i powtarzalnego w niej udziału. W Tkalni Arachne miejsce dla siebie znajdzie każdy Student i każda Studentka, niezależnie od kierunku, stopnia i roku studiów. Niektórzy uzupełnią w niej wiedzę na temat tradycji romantycznej, modernistycznej i jej współczesnych kontynuacji, inni nauczą się osnowy snucia przędzy i opowieści, jeszcze inni studiować będą typowe dla danych grup etnicznych wzory tkackie oraz ich nazewnictwo i klasyfikację. Obok stałej bazy warsztatowej z kręgu tradycji folklorystycznej (profesor Joanna Rękas) zaplanowane są dwa moduły: Kobiece tkanie historii i kultury. Tradycja i współczesność (profesor Magdalena Koch) oraz Opowieści Kobiety-Pająka (prof. Anna Gawarecka).

II miejsce zajął projekt pt. "Idziemy do Nowego. Cykl spotkań w Teatrze Nowym dla studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM" zgłoszony przez prof. Aleksandrę Reimann-Czajkowską, z III miejsce propozycja mgr Michaliny Surmy "Transkrybuj! Warsztaty transkrypcji – od podcasta do nagrania gwarowego".

Z wszystkimi zgłoszonymi projektami można zapoznać się tutaj.