Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku – tradycje, cele, sposoby samoorganizacji, 8-10.11.2021

Zakład Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Centrum Humanistyki Otwartej UAM zorganizowali konferencję „Ludzie zbuntowani. Protesty w Europie XXI wieku – tradycje, cele, sposoby samoorganizacji”, która odbyła się w dniach 8-10 listopada 2021 r.

Zadaniem konferencji było podjęcie refleksji nad falą protestów, która przetacza się przez świat od dwóch dekad. Niektóre wystąpienia (mamy nadzieję, że większość) służyły poszerzaniu demokracji liberalnej, niektóre (mamy nadzieję, że mniej liczne) wynikają z załamywania się porządku demokratycznego. Powyższa lista, wskazująca na nieustanny przyrost wystąpień, skłania do patrzenia na historię XXI-wiecznej Europy z perspektywy społecznego gniewu i kwestii jego skuteczności. W związku z tym postanowiliśmy zadać trzy generalne pytania: z czego protesty wynikają?; jak są zorganizowane?; do czego dążą?.
Konferencja była transmitowana online.
Więcej informacji i transmisja dostępne tutaj: http://www.ludziezbuntowani.pl/