Staropolskie Spotkania Językoznawcze IV. Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje, 3-5.11.2021

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humanistyczne Konsorcjum Naukowe zorganizowali IV konferencję z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze poświęconej pamięci Prof. Zdzisławy Krążyńskiej i zatytułowanej Staropolskie Spotkania Językoznawcze IV. Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje, która odbyła się w dniach 3-5 listopada 2021 r.

Program konferencji dostępny jest tutaj.