Pamięć kulturowa Bałkanów

  • idub.png
  • IAS
  • IFS.jpg
  • logotyp_poziomy_UAM_kolor_RGB.jpg

Proponujemy serię 5 wykładów gościnnych w formie hybrydowej i zdalnej pt. „IAS Invited Lecture Series in Cultural Memory of the Balkans” wygłoszonych przez znamienitych naukowców i ekspertów z Bałkanów. Przedstawiony ogólny tytuł serii jest szeroki i obejmuje swoim zasięgiem wiele aspektów związanych z pamięcią kulturową, jak prezentujemy to we wskazanej serii. Pamięć kulturowa Bałkanów jest wyrażona w literaturze, muzyce, działalności kulturalnej i politycznej. Wskazane aspekty należy przedstawić także przez pryzmat wielokulturowości tego regionu, gdzie współistnieją obok siebie przedstawiciele wielu kultur i religii. Naszym zamiarem jest więc pokazanie pamięci kulturowej Bałkanów – Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry i Serbii w wymiarze wielokulturowym i wielonarodowym.