Języki na zachodzie Bałkanów w XXI w.

  • idub.png
  • IAS
  • IFS.jpg
  • logotyp_poziomy_UAM_kolor_RGB.jpg

Cykl wykładów wybitnych językoznawców z Bałkanów przedstawia obecną sytuację językową przestrzeni dawnej Jugosławii. Do 1991 r. na obszarze Zachodnich Bałkanów oficjalnie funkcjonował jeden język serbsko-chorwacki, obecnie sytuacja jest bardziej złożona i z jednego języka wyodrębniły się cztery języki narodowe. Jaki jest dziś ich status, jak są postrzegane przez mieszkańców, jaka jest prowadzona polityka językowa, czy zapomniano już o dawnym języku serbsko-chorwackim, czy może nadal jest on ważny dla pewnych grup osób. Na wykładach zajmiemy się właśnie wspomnianymi wyżej zagadnieniami, pokażemy sytuację współczesną ponad trzydzieści lat po rozpadzie wielonarodowego państwa jakim była Federacyjna Socjalistyczna Republika Jugosławii, spojrzymy na sytuację językową jaka charakteryzuje funkcjonujące obecnie państwa narodowe – Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę i Serbię. Planowany cykl wykładów jest ważny ze względu na możliwość wysłuchania naukowców z każdego z obecnie funkcjonujących państw w ich językach narodowych, w językach, które są przedmiotem głównym proponowanego cyklu. Jest to sytuacja bezprecedensowa, by udało się w czasie jednego wydarzenia wysłuchać prelegentów wywodzących się prawie ze wszystkich republic postjugosłowiańskich.

Cykl finansowany jest z programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" nr 25 "Series of lectures".

Program wykładów można znaleźć tutaj.