Tyranny and Freedom in the Sixteenth Century Europe

  • idub.png
  • IAS
  • IFK.jpg
  • logotyp_poziomy_UAM_kolor_RGB.jpg

W roku akademickim 2021-2022 i 2022-2023 zorganizowaliśmy, we współpracy z Edmundem Stewartem (University of Notthingham), dwie serie wykładów online poświęconych historycznej ewolucji pojęcia tyranii. Pierwsza seria obejmowała starożytność grecko-rzymską, podczas gdy druga seria - myśl wczesnochrześcijańską i średniowiecze. Seria wykładów zapewniła wysokiej jakości, interdyscyplinarną dyskusję na temat pojęcia tyranii, którego zrozumienie jest kluczowe dla filozofii i teorii politycznej, a także dla każdej praktyki politycznej skoncentrowanej na zachowaniu wolności politycznej.

Obecna, już trzecia seria wykładów online poświęcona jest XVI wiekowi. Był to kluczowy okres, na styku myśli średniowiecznej, głęboko zakorzenionej w klasycznym antyku, z jednej strony, oraz nowożytności, z rozwijającymi się koncepcjami klasycznego liberalizmu i demokracji, z drugiej strony. Zamierzona seria omawia znaczenie okresu, w którym starożytna i średniowieczna, pogańska i chrześcijańska tradycja teorii i praktyki politycznej została skonfrontowana z nowymi wyzwaniami politycznymi, społecznymi i religijnymi, takimi jak odkrycia geograficzne i późniejsza ekspansja kolonialna Hiszpanii i Portugalii, reformacja protestancka i początek wojen religijnych w Europie, powstanie Imperium Osmańskiego i utworzenie unii Polski i Litwy oraz jej polityczna rywalizacja ze Szwecją i Moskwą.

Wykłady wygłaszają czterej uznani w środowisku międzynarodowym badacze, historycy i eksperci w dziedzinie teorii politycznej. Seria rozpoczyna się od Machiavellego, najważniejszej postaci wczesnonowożytnej myśli politycznej, i obejmuje tematykę teorii i praktyki politycznej Anglii, Francji, Hiszpanii oraz Polski i Litwy.

Harmonogram:

24th October 2023, 5.00 p.m. Cary J. Nedermann (Texas A&M University), The Theory and Practice of Tyranny in Machiavelli’s Writings

28 November 2023, 5.00 p.m. Ronald G. Asch (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), The figure of the tyrant in political thought and practice in the later sixteenth century

30th January 2024, 5.00 p.m. Juan Antonio Senent de Frutos (Loyola University in Seville), Political community, common good and tyranny in the School of Salamanca (sixteenth century)

https://us06web.zoom.us/j/86163597963?pwd=FSwgpCaaaruZ7DVepv3CkPkGOO1miu.1

5 February, 7.00 p.m., Andrzej Nowak (Jagiellonian University), Tyranny and Republicanism in sixteenth century Poland and Lithuania

https://us06web.zoom.us/j/86390354064?pwd=nIeC1Wia2pD7KL1d5WgGyID2q2fxho.1