Edytorstwo

Charakterystyka studiów

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

Więcej informacji również na stronie: Oferta Podyplomowych Studiów Edytorstwa

Kierownik

prof. UAM dr hab.

Bogdan Hojdis

Sekretariat