Nauczanie języka polskiego jako obcego - online

Charakterystyka kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, w szczególności filologicznych. Studia kształcą wykładowców kultury polskiej i lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz odziedziczonego. Przygotowują do pracy stacjonarnej i zdalnej w kraju lub za granicą. Umożliwiają Słuchaczom poznanie zagadnień dydaktyki języka polskiego, w tym nauczania dzieci, z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej i pedagogicznej. Uczestnicy poznają najnowsze koncepcje współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz techniki nauczania i formy realizacji zajęć warsztatowych uwrażliwiające na różnorodność kulturową i specyfikę kultury polskiej w kontekście europejskim i uniwersalnym.

Oferujemy szkolenie z zakresu metodyki nauczania prowadzonego online w oparciu o autorski program i materiały, z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego i nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, platformy, aplikacje, media społecznościowe, gry i quizy językowe oraz animacje. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są zdalnie prowadzone praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Dla studentów polskich:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • znajomość języka obcego na poziomie B1

Dla obcokrajowców:

  • znajomość języka polskiego na poziomie C1

W razie potrzeby przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

WYMAGANIA TECHNICZNE: dostęp do stabilnego łącza internetowego, komputer z systemem Windows, IOS lub porównywalnym

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW: nienaganna wymowa i dobra dykcja, predyspozycje do pracy nauczycielskiej, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na obce kultury

REKRUTACJA: rekrutacja do wypełnienia limitu przyjęć; po złożeniu stosownej dokumentacji i spełnieniu wymagań; liczba miejsc ograniczona; liczy się kolejność zgłoszeń; w razie potrzeby rozmowa kwalifikacyjna.

TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI: 6.05.2024 r.

LINK DO STRONY REKRUTACJI: https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/registration/

WYMAGANE DOKUMENTY: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (w przypadku dyplomu zagranicznego - opatrzony apostille), życiorys, podanie o przyjęcie na studia

CZAS TRWANIA: 2 semestry

TRYB STUDIÓW: zaoczny; sesje podzielone na mniejsze jednostki zgodnie ze specyfiką nauczania online

PROGRAM ZAJĘĆ: 7 bloków tematycznych w wymiarze 260 godzin oraz 30 godzin praktyk (w tym 22 godzin hospitacji lektoratów i 8 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania)

KOSZT UCZESTNICTWA: 4600 zł za dwa semestry

Kierownik

dr

Izabela Wieczorek

Sekretariat

mgr

Katarzyna Kucharczyk-Ciborek