Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne

Charakterystyka studiów

"Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne" to jedyne studia w Polsce, poświęcone zagadnieniom związanym ze społecznością romską. Program studiów obejmuje:

  • wiedzę na temat historii Romów, języka romskiego, literatury i sztuki romskiej, aktualnej sytuacji społeczności romskiej w Polsce i w Europie;
  • diagnozę i analizę sposobu prezentowania Romów w dawnym i współczesnym dyskursie publicznym;
  • integrację sieci osób współpracujących ze społecznością romską;
  • stworzenie forum do dyskusji o rozwiązaniach pomocowych i działaniach antydyskryminacyjnych.

Grono wykładowców tworzą nauczyciele akademiccy reprezentujący różne obszary nauki i osoby zawodowo związane ze środowiskiem Romów.

Program studiów można znaleźć tutaj.

Studia są bezpłatne. Słuchacze otrzymują stypendia. Zajęcia odbywają się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 oraz na platformie Microsoft Teams.

Do podjęcia studiów zapraszamy osoby pracujące w środowisku romskim: kadrę pedagogiczną, pracowników urzędu nadzoru pedagogicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, dziennikarzy i inne osoby współtworzące dyskurs publiczny na temat społeczności romskiej.

Studia finansowane są z  Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 r.; zadanie systemowe pn. Studia podyplomowe dotyczące społeczności romskiej wraz z systemem stypendialnym dla słuchaczy.

Rekrutacja

Etapy rekrutacji:

  1. Proszę wypełnić ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE (link poniżej). Termin przesyłania formularzy mija 15 stycznia 2023.
  2. Proszę poczekać na informację od organizatorów studiów.
  3. Proszę przyjść na rozmowę kwalifikacyjną online na platformie MS Teams. Link do rozmowy zostanie przesłany mailowo.
  4. Proszę poczekać na informację o wyniku rekrutacji.

Termin rozpoczęcia zajęć: 18 lutego 2023 (online)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://romowie.amu.edu.pl/rekrutacja/

Więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami (FAQ).