Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 15Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: dr Dominika Gapska

Nr projektu: 2018/29/N/HS2/00340

Kwota finansowania: 67 192 PLN

Prezentowany projekt ma za zadanie ukazać wizerunki i funkcje świętych kobiet w serbskim imaginarium narodowym i duchowym, z uwzględnieniem tła historyczno-kulturowego oraz społecznego państwa i Kościoła. W projekcie zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: Czy stare, średniowieczne kulty świętych kobiet ożywają we współczesnej, postsekularnej Serbii? Jeśli tak, to w jakich kontekstach i jaką funkcję ma ten proces? Czy święte kobiety są patronkami narodowych i kościelnych organizacji we współczesnej Serbii, które opierają się na specyficznych tradycjach narodowych i normach religijnych, legitymizujących serbską tożsamość? Czy świętość kobiet ma wpływ na głoszone idee kulturowego i duchowego odrodzenia Serbii? Czy używa się jej w celu konfrontacji z heterodoksją (jak bywało to, między innymi, w czasach dominacji imperium osmańskiego)? Czy Cerkiew wykorzystuje wzorce chrześcijańskiej etyki i moralności, których strzegą święte kobiety, jako przeciwstawienie współczesnemu, zlaicyzowanemu sposobowi myślenia o rodzinie i roli kobiet w społeczeństwie i Kościele? Realizacja projektu jest niezwykle istotna dla badań slawistycznych i europejskich studiów kulturowych. Pozwoli bowiem wypełnić lukę w istniejących obecnie studiach oraz umożliwi weryfikację dotychczasowych poglądów marginalizujących oddziaływanie świętych kobiet na polityczne, społeczne i duchowe formowanie serbskiego narodu. W efekcie przyczyni się do skorygowania pewnych stereotypowych wyobrażeń o kulturze serbskiej, nadając im zupełnie nową perspektywę.

Aktualności związane z poszczególnymi etapami realizacji projektu można śledzić na stronie: http://kobieta-panstwo-cerkiew.edu.pl/