Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznych

Kierowniczka projektu: dr Adrianna Kovacheva

Kwota finansowania: 11 715 PLN

Projekt zakłada wyjście poza granice historii literatury monolingwalnej. Traktowanie bułgarskiej i polskiej korespondencji Macha w sposób komplementarny, sieciowy, stwarza możliwość myślenia o mikrohistorii kontaktów literackich w kategoriach transnarodowych i transkulturowych. Przesunięcie kategorii narodowości na dalszy plan sprawia, że ujawniają się nowi aktorzy (w rozumieniu Bruno Latoura), kształtujący i modyfikujący życie literackie i życie określonej wspólnoty intelektualnej. Te wszystkie czynniki, w skali mikrohistorii zupełnie nieprzystawalne do motywacji politycznych i ideologicznych, warunkują nieco odmienną narrację historycznoliteracką. Próba zrozumienia transnarodowej mikrohistorii wspólnoty intelektualnej jest eksperymentem badawczym, który być może doprowadzi do nowego sposobu pojmowania władzy i przymusu, któremu poddani byli twórcy w czasach PRL-u i BRL-u.