Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-RozwójProfesjonalizm - personalizacja - praktyka. Program kształcenia studentów specjalności nauczycielski

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-KN05/18

Kwota finansowania: 1 199 973,20 PLN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów specjalności nauczycielskiej kształconych na kierunku filologia polska, na studiach I i II stopnia

www.jerzykan-dydaktyka.home.amu.edu.pl/projekt.htm