Projekt finansowany przez Paryską Fundację DauphineGdy nauka jest kobietą. Czynniki determinujące kariery naukowe kobiet w Polsce i na Ukrainie

Kierowniczka projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska

Projekt odnosi się do priorytetowych zadań programu Katedra Kobiet i Nauki: Przyczyny niższej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych i karierach naukowych (program zainicjowany przez Paryską Fundację Dauphine).

Celem projektu jest zbadanie czynników, które decydują o niskim odsetku awansu zawodowego kobiet w naukach ścisłych. Badania będą prowadzone na dwóch uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) (Polska) i Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina). Badania obejmą kariery kobiet z dziedziny matematyki, informatyki i fizyki. Badanie obejmie kilka elementów: stereotypy dotyczące płci, różne formy „szklanego sufitu”, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz związek między karierą naukową kobiet a świadomością naukowców dotyczącą płciowych determinantów awansu zawodowego. Te czynniki są już w dużej mierze dobrze zbadane. Najmniej zbadanym czynnikiem jest subtelna, mało dostrzegana „przemoc symboliczna”. W tym projekcie również zwrócimy uwagę na to zjawisko.

Porównywaną grupą będą naukowcy z tych samych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. Analiza porównawcza określi, czy ścieżka kariery kobiet w naukach ścisłych jest podobna, czy inna w zależności od różnych czynników kulturowych, politycznych i pro-feministycznych.

Okres realizacji: październik 2020–marzec 2022

Finansowanie: Paryska Fundacja Dauphine