Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOWspółczesna kultura polska we frazeologii

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart

Nr projektu: PJP/PJP/2020/1/00015

Kwota finansowania: 60 665 PLN

W pracach projektowych z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM biorą udział:
dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. UAM
dr Piotr Fliciński (do 23 kwietnia 2021 roku)
dr Jan Zgrzywa
mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska

oraz z Uniwersytetu Komeńskiego:
dr Zuzana Obertová
dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Podczas planowanych działań badacze UAM przeprowadzili dla studentów bratysławskiej slawistyki serię wykładów oraz warsztatów na temat polskiej frazeologii i frazeografii, których rezultatem jest słownik frazeologiczny dla uczących się języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami, opracowany we współpracy z wykładowczyniami Uniwersytetu Komeńskiego oraz uczestnikami zajęć (publikacja ukaże się we wrześniu 2021 roku). Cykl zajęć prowadzonych zdalnie przyniósł ponadto efekty w postaci materiałów multimedialnych – te zostały udostępnione na stronie WWW: www.coolfraz.amu.edu.pl.