Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 17„Pamatuj, Otče, na své české deti”

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: „Pamatuj, Otče, na své české deti” (Pamiętaj, Ojcze, o swoich czeskich dzieciach) – Jan Paweł II a czeski Kościół Katolicki

Kierowniczka projektu: mgr Joanna Brodniewicz

Nr projektu: 2019/33/N/HS1/00546

Kwota finansowania: 68 010 PLN

Przedmiotem badań w projekcie są relacje Jana Pawła II z przedstawicielami czechosłowackiego Kościoła katolickiego do roku 1992. W kręgu zainteresowań pozostają również kontakty Karola Wojtyły z czechosłowackim Kościołem jeszcze przed pontyfikatem oraz późniejsze, po czechosłowackim „aksamitnym rozwodzie”, z Kościołem czeskim.

Głównym celem projektu jest zbadanie na podstawie źródeł archiwalnych, relacji świadków i opinii ekspertów, czy wybór Karola Wojtyły na papieża i jego późniejsza działalność miały wpływ na sytuację religijną, społeczną i polityczną Czechosłowacji (do roku 1992) i Czech (po roku 1992), a także czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, kształtowała się i kształtuje pamięć o Janie Pawle II.