Nexus Philologorum

NEXUS PHILOLOGORUM – Międzynarodowe spotkania filologiczne to cykl, w ramach którego inicjujemy współpracę międzynarodową, podtrzymujemy istniejące kontakty, szukamy płaszczyzn wspólnych przedsięwzięć, wymieniamy się dobrymi praktykami. Nexus jest inicjatywą wydziałowego zespołu ds. współpracy międzynarodowej.