Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7Dystrybucja filmów polskich w Izraelu w latach 1948-1967. Kwerenda biblioteczna i archiwalna

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: dr Maciej Pietrzak

Nr projektu: 2023/07/X/HS2/00761

Kwota finansowania: 34 320 PLN

Okres realizacji: 2023-10-05 do 2025-04-04

Celem realizacji proponowanego działania naukowego jest rekonstrukcja kompletnej panoramy rozpowszechniania filmów polskich w Izraelu w latach 1948-1967 – od momentu nawiązania oficjalnych relacji między PRL i państwem żydowskim aż po ich zerwanie w następstwie wojny sześciodniowej. Był to czas wzmożonej wymiany kulturalnej pomiędzy oboma państwami, po którym nastąpił wieloletni rozbrat możliwy do przełamania dopiero po politycznym przełomie roku 1989. Zakres obecności polskich filmów na izraelskich ekranach w badanym okresie jest jednak nieznany. Zjawisko to nie było dotąd przedmiotem zainteresowania filmoznawców i badaczy kultury, stanowiąc istotną lukę w dotychczasowej wiedzy na temat izraelsko-polskich przepływów kulturalnych. Proponowane badania pozwolą precyzyjnie określić dane na temat tego, które polskie filmy pełnometrażowe i krótkometrażowe były udostępnione izraelskiej widowni w obiegu kinowym, festiwalowym oraz w ramach oficjalnych inicjatyw dyplomatycznych. Ustalenia te będą cennym punktem wyjścia dla późniejszego projektu badawczego poświęconego bilateralnej wymianie filmowej pomiędzy Izraelem i Polską oraz wzajemnej recepcji obu narodowych kinematografii.