Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGONazwy własne jako wyznaczniki kultury. Edukacja kulturowo-językowa i wykorzystanie nazw własnych w n

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Magdalena Graf

Nr projektu BJP/PJP/2023/1/00017/DEC/1

Partnerzy: Uniwersytet w Lublanie, Uniwersytet w Pizie

Współpraca: dr Ewa Nowak-Pasterska, dr Olga Bambrowicz

Okres realizacji: 30 XII 2023-30 XII 2024 r.

Kwota finansowania: 149 854 PLN

Projekt adresowany jest do uczących się jpjo, drugiego i odziedziczonego. Przygotowane materiały będą dostępne online, ćwiczenia zostaną opatrzone kluczem odpowiedzi, będą mogły z nich skorzystać wszystkie osoby uczące się niezależnie od miejsca zamieszkania.

Cele projektu obejmują promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez: zapoznanie słuchaczy z metaforami i konotacjami nazw własnych i eponimów występujących w języku polskim, pokazanie leksyki używanej na co dzień przez Polaków, pokazanie potencjału onomastyki w nauczaniu jpjo, włączenie do nauki obcokrajowców komponentu kulturowego, pokazanie wpływu kultury popularnej, mediów i bieżących wydarzeń polityczno-społecznych na współczesny język polski i jego warstwę onimiczną, przygotowanie materiału edukacyjnego dostępnego dla słuchaczy z różnych krajów uczących się na poziomie B2 i wyższych.

W ramach projektu zostanie przygotowany zestaw materiałów od poziomu B2, które łączą nauczanie języka z wiedzą kulturową wyrażoną za pośrednictwem nazw własnych i eponimów. Materiały będą dostępne w formie papierowej i pdf, w postaci książki zawierającej wyjaśnienia teoretyczne oraz ćwiczenia. Dodatkowo w ramach projektu zostanie przygotowany kurs multimedialny, który pozwoli słuchaczom na samodzielną pracę i zapoznanie się z materiałem oraz wykonanie ćwiczeń. Kurs stworzony zostanie w formule MOOC (masowy, otwarty kurs internetowy) i udostępniony na platformie Navoica.

Osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt (15 osób z Lublany i 15 z Pizy) otrzymają dodatkowe wsparcie w formie warsztatów prowadzonych na żywo.