Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum NAUKI OPUS 22Performatywna strefa Kolonii Godności

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Pełen tytuł projektu: Performatywna strefa "Kolonii Godności", niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski

Nr projektu: 2021/43/B/HS2/00360

Kwota finansowania: 325 511 PLN

Okres realizacji: 2022-2025

Projekt ma na celu zbadanie i zinterpretowanie performatywnej strefy tzw. Kolonii Godności („Colonia Dignidad”), pseudochrześcijańskiej sekty założonej przez niemieckich ekspatriantów w Chile w 1961 roku, w której przez dziesięciolecia bezkarnie popełniano rozmaite zbrodnie i notorycznie łamano prawa człowieka. W ramach projektu podjęta zostanie próba udowodnienia roboczej hipotezy, że umiejętne kultywowanie przez „Kolonię” własnego (zmitologizowanego) wizerunku jako pracowitej i pobożnej społeczności, nastawionej na działania dobroczynne, stanowiło ważny czynnik umożliwiający jej działalność przez tak długi okres czasu.