Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGOZdobądź państwowy certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego!

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik projektu: dr Olga Bambrowicz

Nr projektu: BJP/PJP/2023/1/00034/

Partnerzy: Uniwersytet Alfreda Nobla w Dnieprze, Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych

Współpraca: dr Izabela Wieczorek, dr Magdalena Kaczmarek

Okres realizacji: 30 XII 2023-30 XII 2024 r.

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej za granicą, w szczególności w Chinach i na Ukrainie, zachęcanie obcokrajowców do uczestnictwa w państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego oraz promowanie certyfikacji jako narzędzia zwiększającego szanse edukacyjne i zawodowe.

Cel ten osiągnięty zostanie m.in. poprzez zaprojektowanie, przetestowanie i udostępnienie bezpłatnego, otwartego kursu pt. "Przygotowanie do państwowego certyfikatu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1". Kurs stworzony zostanie w formule MOOC (masowy, otwarty kurs internetowy) i udostępniony na platformie Navoica.

Osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt (20 osób z Ukrainy i Chin) otrzymają dodatkowe wsparcie w formie zajęć prowadzonych na żywo online.

Projekt jest naturalnym przedłużeniem wcześniejszych inicjatyw podejmowanych przez UAM, UAN i KUSM. Tworzony kurs MOOC ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego jako obcego wśród osób z Ukrainy i Chin oraz ma być pierwszym etapem przygotowania Partnerów do prowadzenia w przyszłości certyfikacji w ich ośrodkach akademickich.