Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA 17Queerowe przestrzenie za żelazną kurtyną. Przypadek Wilhelma Macha

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: dr Adriana Kovacheva

Nr projektu: SONATA 2021/43/D/HS2/01542

Kwota finansowania: 627 955 PLN

Okres trwania: 2022-2025

Kameralny międzynarodowy zespół badawczy udostępni do publikacji online listy Wilhelma Macha do pisarzy i intelektualistów nieheteronormatywnych z Polski i Bułgarii. Listy zostaną umieszczone na stronie internetowej w formie open access. Będą im towarzyszyły słownik z biogramami pisarzy oraz wizualizacje, pokazujące czasową dynamikę, specyfikę i geografię korespondencyjnej wspólnoty queerowej. Razem z publikacją online zostanie opracowana monografia o twórczości Macha, która włączy w pole interpretacyjne utworów literackich – powieści i reportaży – także i jego epistolografię.