Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 7Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów NT

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

Nr projektu: SONATA BIS 2017/26/E/HS2/00083

Kwota finansowania: 2 742 494 PLN

Okres realizacji: 2018-2024

Główni wykonawcy: dr Olga Ziółkowska, dr Ewa Nowak-Pasterska, dr Kinga Zalejarz

Specjaliści: dr Marcin Loch (filolog klasyczny), mgr Andrzej Jędrzejczak (teolog)

Doktoranci: mgr Aleksandra Deskur, mgr Wojciech Stelmach, mgr Izabela Kotlarska

Celem naukowym projektu jest wielopłaszczyznowa multimedialna analiza staropolskich apokryfów Nowego Testamentu. Ma to doprowadzić do pogłębienia badań nad polskim dyskursem religijnym oraz duchowością i kulturą dawną. Staropolskie apokryfy to teksty fundamentalne dla dziejów polszczyzny religijnej, a także ważne dla literatury i języka całej Słowiańszczyzny.

Badania te ma ułatwić internetowa baza danych zawierająca dziewięć staropolskich apokryfów w nowo sporządzonych transliteracjach i transkrypcjach (łącznie ponad 2000 kart rękopisów i starodruków) wraz z narzędziem do ich wszechstronnego przeszukiwania i analizy. Baza zawiera m.in. źródła łacińskie, konteksty słowiańskie, wykorzystane wątki, a także anotację gramatyczną i leksykalną.

www.apocrypha.amu.edu.pl