Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiRegionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Błażej Osowski

Nr projektu: 0060/NPRH7/H11/86/2018

Celem projektu jest zebranie materiału leksykalnego z terenu Wielkopolski środkowej (pow. gnieźnieński) i wschodniej (pow. koniński), a następnie opracowanie słowników, ponieważ dotychczasowy stan opracowania leksyki wielkopolskiej jest niezadawalający. Pozyskany materiał dotyczy tradycyjnych zajęć gospodarza i gospodyni. Ze względu na zmieniającą się na wsi sytuację językową nie można mówić o występowaniu na jej terenie jedynie gwary, dlatego badanie obejmuje również polszczyznę ogólną, potoczną, regionalną i specjalistyczną. Chodzi bowiem o ukazanie sytuacji językowej w całości, bez zniekształceń powstałych w wyniku zawężenia oglądu jedynie do słownictwa dyferencyjnego.