Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7Styl prawny w chorwackim języku standardowym

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierowniczka projektu: dr Magdalena Baer

Kwota finansowania: 27 195 PLN

Okres realizacji: grudzień 2023-listopad 2024

W ramach konkursu Miniatura 7 zostanie zrealizowane działanie naukowe w postaci kwerendy bibliotecznej w czterech bibliotekach zagrzebskich: w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej, w Bibliotekach Wydziału Filozoficznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz w Instytucie Języka Chorwackiego i Językoznawstwa. W czasie realizacji projektu zostaną pozyskane materiały dotyczące stylów języka chorwackiego, w szczególności stylu prawnego, a także publikacje opisujące badania kolokacji w języku chorwackim zwłaszcza z okresu, kiedy rozpoczęto w Chorwacji badania tego zjawiska językowego. Ważnym elementem kwerendy będzie zapoznanie się ze stanowiskiem chorwackich prawników i lingwistów wobec stylu języka chorwackich tekstów aktów prawnych, także tekstów chorwackiej wersji językowej aktów prawnych Unii Europejskiej. Poza Chorwacją nie istnieją praktycznie szczegółowe opracowania wskazanych zagadnień, stąd konieczne jest przeprowadzenie kwerendy i uzupełnienie wiedzy w tym zakresie. Pozyskane materiały posłużą do przeprowadzenia dalszych badań nad językiem chorwackich tekstów aktów prawnych, a w szczególności nad występującymi w nich kolokacjami.