Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7Opcje dostępności dla użytkowników z niepełnosprawnością słuchu w polskich grach wideo – badania wst

Biało-czerwona flaga i godło Polski

Kierownik projektu: dr Joanna Pigulak

Nr projektu: 2023/07/X/HS2/00412

Kwota finansowania: 12 429 zł

Okres realizacji: 12 miesięcy (do lipca 2024)

Celem badania wstępnego jest analiza funkcjonalności rozwiązań włączających użytkowników z niepełnosprawnościami słuchu w grach zrealizowanych przez rodzime studia deweloperskie. Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje 900 tys. osób z dysfunkcją słuchu, w tym 500 tys. osób głuchych – mimo to nieliczni twórcy wdrażają wariacyjność interfejsów oraz gameplaya z uwzględnieniem potrzeb niesłyszących i niedosłyszących graczy. W ramach prowadzonych do tej pory rozpoznań dokonałam analiz polskich gier wideo wyprodukowanych przez najważniejsze studia deweloperskie w ostatniej dekadzie (m.in. CD Projekt RED, Techland, 11 bit studios, Klabater, Bloober Team i in.) i wyróżniłam wiodące opcje dostępności dla osób niedosłyszących i niesłyszących (m.in. implementacja czytelnych napisów, ograniczenie narracji dźwiękowej i/lub zastąpienie jej narracją środowiskową, warstwowe podejście do montażu dialogów i dźwięków otoczenia, wprowadzenie wizualnych znaczników ułatwiających komunikacje między graczami i in.). Aby sprawdzić funkcjonalność opcji, zamierzam zebrać dane od dorosłych użytkowników z niepełnosprawnościami słuchu zaznajomionych z polskimi grami wideo. Wyniki badania umożliwią weryfikację użyteczności rozwiązań włączających w konkretnych grach oraz wyróżnienie najlepszych praktyk w tym zakresie.