Bogna Wiczyńska, Bycie-w-świecie Andrzeja Babińskiego. Lokalność a perspektywa kosmiczna w poezji poznańskiego outsidera

Wydawnictwo Rys 2023

Publikacja przypomina godnego zainteresowania, nieznanego bliżej miłośnikom poezji twórcę związanego z Poznaniem – Andrzeja Babińskiego. Autorka odczytuje jego życiowe peregrynacje głównie na podstawie trzech wydanych zbiorów jego wierszy (Z całej siły 1975, Znicze 1977 oraz pośmiertne Znicze i inne wiersze 1985), a także tomu zredagowanego przez przyjaciela, Jerzego Szatkowskiego, pt. Uwierzenie moje (Poznań 2000), zawierającego wiersze, listy i zapiski poety. Dodatkowo korzysta także z archiwalnej spuścizny autora. Biografia poety zawiera wiele niejasności, niektóre fakty związane z jego dzieciństwem i okresem dojrzewania, być może naznaczone traumami, nie są dzisiaj możliwe do odczytania. Bogna Wiczyńska przypomina, że znalazł się w orbicie oddziaływań Edwarda Stachury, wskazując przy tym na możliwy sposób interpretacji jego wierszy („obu poetów łączyły pewna szczególna wrażliwość oraz podobna konstrukcja podmiotowości nierozłącznie związanej z aktem twórczym”, chociaż „ślad Edwarda Stachury stał się w pewnym momencie prawdziwym piętnem ciążącym na recepcji twórczości”). Nie do pominięcia jest również obecność Muzy jego wierszy – Krystyny Orłow, do której poeta zapałał nieodwzajemnioną miłością („lata znajomości z Orłow były czasem nieopisanej mocy twórczej poety, która nastąpiła po okresie wypalenia twórczego”).

(prof. dr hab. Joanny Chłosty-Zielonka, fragment recenzji)