Dwa millenia z Owidiuszem, red. Ł. Berger, M. Miazek-Męczyńska, M. Puk, E. Skwara, E. Wesołowska

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020

Redaktorzy tomu pragnęli oddać hołd wielkiemu Poecie. A najlepiej można to było uczynić poprzez zbiór studiów poświęconych jego twórczości. Spektrum artykułów jest bardzo szerokie od analizy utworów, poprzez dzieje recepcji, aż do odczytania Owidiusza we współczesnej kulturze.