Rzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kulturze, nauce i społeczeństwie

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021

red. Weronika Andrzejewska, Krzysztof Czyżak, Marek Kaźmierczak

Rzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kulturze, nauce i społeczeństwie to projekt studentek i studentów filmoznawstwa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Monografia stanowi zbiór referatów uczestniczek oraz uczestników planowanej, ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej. Zgłębia rzadko poruszany w obrębie polskiej humanistyki temat animacji seryjnej, a także otwiera furtkę do dalszych rozważań na temat współczesnej kultury masowej.