Żywot świętej Anny, naczystszej Panny Maryjej matki Bożej i Pana Jezu Krysta starej matki jego [Kraków, Hieronim Wietor, ok. 1532]

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2024

Wydali: Ewa Cybulska-Bohuszewicz, Marek Osiewicz, Wiesław Wydra; wstępami opatrzyli: Ewa Cybulska-Bohuszewicz, Marek Osiewicz

Żywot świętej Anny wytłoczony ok. 1532 r. w Krakowie w oficynie Hieronima Wietora to pierwszy znany przekład na język polski niezwykle popularnego w XV i XVI w. łacińskiego apokryfu Legenda sanctissimae matronae Annae, genitricis Virginis Mariae matris et Jesu Christi aviae. Odnajdujemy w nim wątki znane z dużo wcześniejszych tekstów hagiograficznych, takich jak Protoewangelia JakubaEwangelia Pseudo-Mateusza oraz Liber de ortu Mariae. Autorem prezentowanego tu przekładu był żyjący na przełomie XV i XVI w. Jan z Koszyczek.

Żywot świętej Anny był jedną z pierwszych książek wydrukowanych w języku polskim. Najstarsze znane wydanie pochodziło z 1520 r., niestety uległo zatracie podczas powstania warszawskiego. Niniejsza edycja powstała na podstawie unikatowego egzemplarza przechowywanego obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. Cim. 147) i jest pierwszym kompleksowym wydaniem krytycznym tego niezwykle popularnego apokryfu.

Całość poprzedzają dwa wstępy – literaturoznawczy oraz językoznawczy. Wydanie uzupełniono podobizną krakowskiej edycji z oficyny Hieronima Wietora z ok. 1532 r.