Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Łania w styczniu

Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2022

To słowa ułożone przeciw zabijaniu: miłości, świata, zwierząt, roślin, ludzi. Czasem siłę, by pisać przeciw zabijaniu, daje zachwyt miłością, światem, zwierzętami, ludźmi.

Katarzyna Kuczyńska-Koschany