Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje, red. Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2020

Monografia Republika musicali poświęcona jest jednej z form teatru muzycznego – musicalowi. Tezą, która jasno wynika z większości tekstów, jest spostrzeżenie, że o ile świetnie mamy rozpoznane źródła amerykańskiego musicalu (zarówno teatralne, jak i muzyczne), o tyle nierozpoznane pozostają źródła musicalu europejskiego, a w jego ramach polskiego. W odniesieniu do popkultury sporo powiedziano o schematyzmie gatunku i jego przełamywaniu, o stereotypach, głównie stereotypach i schematach odbiorczych, ale tyle samo albo i więcej o ich przekraczaniu, przełamywaniu – czyli o rewolucji w republice musicali. Jednocześnie jest to republika popkultury – nie da się uniknąć wrażenia, że mówiąc o musicalu, autorzy mówią o tym, jak funkcjonują gatunki i formy popkultury. Musical jest zatem czymś w rodzaju pars pro toto kultury popularnej – i prezentowana książka w tym sensie formułuje także tezy dotyczące innych form i gatunków popularnych. Republika musicali stanowi kolejny ważny głos w kwestii kontynuacji badań nad gatunkiem, wnoszący nowe ustalenia w kwestii historii tej formy i jej założeń teoretycznych, ale przede wszystkim wskazujący dalszą perspektywę badawczą.

prof. dr hab. Izolda Kiec
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Katedra Kuratorstwa i Teorii Sztuki