Jacek Nowakowski, Ucieczka od dzieciństwa. Współczesny film dla dzieci i młodzieży w świetle kina gatunków

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2024

W książce omówiono zjawisko asymilowania przez kino przeznaczone dla młodego widza treści i konwencji estetycznych filmów zdefiniowanych gatunkowo i skierowanych dla dorosłych. Jest ono konsekwencją zarówno zaniku ponadgatunkowej kategorii film familijnego, jak i zmieniającej się i rosnącej świadomości kulturowej dzieci i młodzieży w dobie późnej nowoczesności. Sytuacja ta nie jest wyłącznie pochodną zabiegów samych twórców, ale w równym stopniu wynika z działalności oficjalnych instytucji upowszechniających sztukę filmową oraz indywidualnej lektury filmów przez młodego odbiorcę.

Autorowi za przykłady posłużyły: film szkolny (m.in. Ostatni dzwonek i 7 uczuć), baśń (różne wersje filmowe powieści Carla Collodiego Pinokio), western (m.in. Dziki Zachód Calamity JaneBig City) oraz film grozy (zwłaszcza Wszechstronna dziewczyna).