"Zwieńczenie dzieła Vera Christiana Religio" Emanuela Swedenborga

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021

przekład, opracowanie i wstęp Radosław Piętka

Książka stanowi przekład z łacińskiego oryginału końcowej części monumentalnego dzieła Vera Christiana Religio (1771), autorstwa słynnego szwedzkiego naukowca, inżyniera, teologa i mistyka Emanuela Swedenborga. Część ta, zatytułowana Coronis („Zwieńczenie”), zawiera fascynujące opisy wizyjnych wędrówek autora po duchowych terytoriach pozazmysłowego świata, zamieszkiwanych przez rozmaite narody i wspólnoty religijne.