Stefan Balicki, Gdy jest się silnym, żyć nie trzeba

Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich 2024

red. i oprac. Eugeniusz Biały, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Alicja Przybyszewska

Seria Poezja i proza poznańskich polonistów

Pierwiastek sceptycyzmu tłumiącego wiarę w możliwość poetyckiego spełnienia, poczucie niejakiego zakłopotania w roli liryka to najbardziej znamienne rysy tego sposobu bycia poetą na przełomie wieków, które po kolejnych pokoleniach odziedziczył, jak się zdaje, Stefan Balicki.

(z posłowia)