Elżbieta Wesołowska, Okruchy. Myśli o antyku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2024

Przygotowana książka składa się z ponad 30 artykułów wcześniej opublikowanych w różnego rodzaju pracach zbiorowych, z natury swej trudno dostępnych. Zamierzeniem autorki jest, aby tom ten – stanowiący swoiste i subiektywne kompendium recepcji antyku w nowożytności – mógł trafić do szerszego grona odbiorców.