Emilian Prałat, Leopold Nowotny. Życie i twórczość. La vita e l’opera artistica

Wydawnictwo "Nauka i Innowacje", Poznań 2021