Człowiek – język – prawo. Studia legilingwistyczne

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2023

red. Romana Łapa, Magdalena Graf, Łukasz Piosik

Człowiek – Język – Prawo. Studia legilingwistyczne to monografia mieszcząca się w nurcie cieszących się współcześnie popularnością, dynamicznie rozwijających się polskich badań legilingwistycznych. Zawiera ona osiemnaście artykułów autorstwa naukowców: językoznawców, polonistów, slawistów, prawników, i praktyków: pracowników sądów oraz kancelarii prawnych, a także doktorantów i studentów. Dzięki tekstom dającym sposobność przyjrzenia się nie tylko współczesnym, lecz także historycznym dokumentom prawa, opracowanie obrazuje wartość analiz legilingwistycznych prowadzonych w dwojakim wymiarze: synchronicznym i diachronicznym. Dowodzi ważności dociekań komparatystycznych, które umożliwiają opis wybranych problemów w dwóch albo trzech językach z uwzględnieniem właściwych dla nich czynników kulturowych. Uświadamia ponadto potrzebę badań koncentrujących się wokół aktualnie niezwykle ważnej kwestii społecznej związanej ze statusem lingwistycznym i prawnym języków mniejszości (mikrojęzyków, dialektów).