Po obu stronach awangardy. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Sienkiewicz

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2024

red. Przemysław Czapliński, Sylwia Karolak, Sylwia Panek, Błażej Warkocki

Tom Po obu stronach awangardy – ze względu na bogactwo zawartości merytorycznej i odkrywczy charakter zaproponowanych w księdze ujęć – dokonuje nowatorskiego odczytania literatury XX wieku. Rozległość problematyki w połączeniu z zasadniczą jednością współmyślenia autorów skupionych na teraźniejszości i przyszłości polonistyki w uniwersytecie czynią z książki lekturę ważną dla polonistów, kulturoznawców, socjologów. Albo po prostu: dla humanistów.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego
(Uniwersytet Śląski)

Podział tomu na cztery kręgi: AwangardaAntropologiaUniwersytetDom i okolice wynika rzecz jasna z badawczych zainteresowań uczonej i z jej naukowej osobowości, ale współgra też w oczywisty sposób z obszarami dociekań znamiennymi dla współczesnej humanistyki. Sądzę, że księga będzie ważną lekturą nie tylko dla specjalistów, ale także dla szerokich kręgów czytelników, zwłaszcza dla tych, którym bliskie są problemy współczesnej polonistyki, historii literatury czy humanistyki w ogólności.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej
(Uniwersytet Jagielloński)