Najstarsze modlitewniki. Konteksty, odczytania, analizy, interpretacje

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2024

red. Marek Osiewicz, Rafał Wójcik

Przedstawiany w niniejszym tomie zbiór tekstów stanowi pokłosie poznańskiej konferencji „Modlitewniki XIV, XV i XVI wieku. Konteksty, odczytania, analizy, interpretacje”, która odbyła się w dniach 23–24 maja 2022 r. W zamierzeniu organizatorów spotkanie to miało dotyczyć wielu różnorodnych aspektów badań nad europejskimi tekstami modlitewnymi i ich nośnikami: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, tekstologicznego, historycznojęzykowego, kulturoznawczego, religioznawczego oraz artystycznego. […] Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na zasadniczą grupę pytań zadawanych modlitewnikom: o ich genezę (w tym ważki, a jednocześnie często bardzo skomplikowany problem oryginalności/wtórności, autorstwa, kopiowania i kompilatorstwa), proweniencję, przynależność gatunkową, ich wykorzystanie oraz recepcję. Wszystkie artykuły zawarte w niniejszym tomie wydają się potwierdzać […] przypuszczenie, że pomimo przybywających z każdym rokiem tekstów, monografii, studiów poświęconych modlitewnikom wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia w tej tematyce […] – w różnych ujęciach, dyscyplinach i przy różnych spojrzeniach badawczych.

Ze wstępu